Lepra blijft een probleem in Cambodja

heang cambodja22 augustus 2013

Ambassadeur Huub Stapel reist met de Leprastichting naar Cambodja, waar ze een aantal jonge leprapatiënten ontmoeten en een lepraziekenhuis bezoeken. Ze nemen de tienjarige Heang mee naar dokter Lai Ky, die zorgt dat zij de juiste medicijnen krijgt tegen lepra. En ze vertellen het verhaal van Mom, die als klein meisje besmet werd door haar eigen vader. Dankzij dokter Lai Ky is ze nu zelf genezen van lepra en kan ze haar eigen kinderen niet meer besmetten, al heeft ze nog wel een operatie aan haar gehandicapte handen nodig.

Aantal leprapatiënten neemt toe

Mom en Heang zijn niet de enigen in Cambodja met lepra: het lijkt of het probleem hier eerder groter dan kleiner wordt. Er raken opvallend veel kinderen en jonge mensen besmet met lepra, wat aantoont dat de leprabacterie nog zeer actief is en nieuwe slachtoffers maakt. Met uw gift steunt u het werk van dokter Lai Ky en de Leprastichting in Cambodja!

 

 

 

 

 

 

 

E-mailnieuwsbrief