Dokter Mukhtar: op training

mukhtarEén van de weinige stenen gebouwen in het Noord-Nigeriaanse Yadakunya, een stoffig dorp vijftien kilometer buiten de stad Kano, is het door de Leprastichting ondersteunde ziekenhuis. Lepradokter Abdullahi Mukhtar (33) werkt hier sinds 2004. 'De enige arts die hier was, kon het werk niet meer aan en ik wilde er graag zijn voor deze zieken.' Met twee doktoren is het nog altijd een drukte van jewelste. Nigeria kampt al jaren met een artsentekort.

Aan de deur

Van kinds af aan was Mukhtar bekend met de ziekte waarin hij nu gespecialiseerd is. 'Leprapatiënten kwamen geregeld bij ons aan de deur, we gaven ze eten en kleding.' Als specialist in opleiding merkte hij al snel dat zijn kennis over lepra ontoereikend was. Mukhtar: 'Ik had alleen geleerd de ziekte te herkennen als de symptomen heel duidelijk zijn, maar de ziekte is dan al ver gevorderd. Complicaties en handicaps kunnen vaak niet meer worden voorkomen. Om lepra in een vroeg stadium te herkennen, heb je extra training nodig.'

 

De andere arts in het lepraziekenhuis leerde Mukhtar om lepra vroegtijdig te identificeren. Via de Leprastichting ging hij bovendien zes weken naar een lepratrainingscentrum. 'We kregen verschillende workshops, bijvoorbeeld over huidziekten die erg op lepra lijken', aldus Mukhtar. 'Nu kan ik meer doen voor de leprapatiënten dan ze wat te eten geven. Met tijdige diagnose en de juiste zorg voorkomen we verminkingen.'

Lepravlekken herkennen

De eerste zichtbare tekenen van lepra zijn vaak vlekken op de huid. Ook andere huidziekten geven huidvlekken, maar alleen bij lepra zijn deze gevoelloos. Artsen en verpleegkundigen die niet weten wat de kenmerken zijn van een lepravlek kunnen deze op den duur vreselijk verminkende ziekte gemakkelijk over het hoofd zien.

 

Daarom wil de Leprastichting meer huidartsen en verpleegkundigen in de grote ziekenhuizen, maar ook op de kleine gezondheidsposten een extra opleiding bieden. Als zij lepra in een vroeg stadium herkennen en de patiënten tijdig starten met de medicijnkuur, kunnen verminkingen worden voorkomen.

Bijscholen

Het bijscholen van een arts als Mukhtar kost ongeveer 54 euro per lesdag. De trainingen duren meestal een paar dagen. Het opleiden van de algemene gezondheidswerkers is nog goedkoper. Voor datzelfde bedrag volgen zij een complete tweedaagse training.

 

direct doneren

E-mailnieuwsbrief